Get Adobe Flash player

Maaien

Grasmaaien van weilanden en natuurgebieden

 

Door maaien gaat men de successie tegen. Doordat het maaisel afgevoerd wordt is er sprake van afvoer van de voedingsstoffen fosfaat, stikstof en kalium. In een terrein waar alleen maar begraasd wordt ontsnapt alleen de stikstof. Door het maaien en afvoeren ontstaat dus een armer milieu dan bij begrazen.

 

Weilanden, bospaden en natuurgebieden zijn voor Nieuwenhuis Bos- en Groenbeheer geen onbekend terrein en worden met tractor of grasmaaier kort gemaaid.

 

 Maaien Maaien Maaien weilanden en natuurgebieden

 

Bosmaaien op lastig bereikbare plekken

 

Op moeilijk bereikbare plekken kan het soms nodig zijn om de bosmaaier te gebruiken. Moeilijk bereikbare plekken voor de maaier zijn onder andere sloten, hekwerk en banken. Ook wanneer insporing van machines niet gewenst is, is de bosmaaier een welkome uitkomst.

Nieuwenhuis Bos- en Groenbeheer is tevens gecertificeerd in bosmaaien en pakt opdrachten op een veilige en vakkundige manier aan.

 

Bosmaaien Bosmaaien Bosmaaien